עורך דין דיני עבודה

איך נקבעת תאונה כתאונת עבודה

פציעה שהתרחשה בזמן העבודה, או במסגרת העבודה, לעיתים מובילה לימי היעדרות ואובדן כספי. במידה והפציעה תוכר בביטוח לאומי כתאונת עבודה ניתן יהיה לקבל פיצויים וזכויות