איך לעשות ייפוי כוח מתמשך למטרות רפואיות בלבד?

ייפוי כוח מתמשך הוא ייפוי כוח המאפשר למייפה הכוח לבחור מי ינהל את ענייניו לאחר שאיבד את כשירותו, כמו גם את המועד בו נכנס ייפוי הכוח לתוקף, מי יהיה מיופה הכוח ומה בדיוק יהיו סמכויותיו.

אבל האם ייפוי כוח מתמשך יכול להיות מוגבל למטרות רפואיות בלבד? מי יכול לערוך מסמך כזה ומה חשוב לדעת לפני שמפקידים את ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הראשי?

 

מי צריך ייפוי כוח מתמשך רפואי?

לפי החוק בישראל, אדם יכול לייפות את כוחו של אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות במקרה הצפוי שמצבו הרפואי, הנפשי, או מנטלי התדרדר עד כדי חוסר יכולת לטפל בעצמו.

מייפה הכוח יכול להשאיר הנחיות מקדימות לאופן הטיפול הרצוי לו, לגבי זהותו של מיופה הכוח וכן הלאה.

כדי להבטיח שייפוי הכוח יהיה למטרות רפואיות בלבד יש להשתמש בטופס מיוחד לייפוי כוח רפואי.

 

כיצד מבצעים ייפוי כוח רפואי?

החל משנת 2017 אפשר לבצע ייפוי כוח רפואי בשתי דרכים:

  1. חתימה על טופס ייפוי כוח לצרכים רפואיים בלבד.
  2. חתימה על ייפוי כוח מתמשך, במסגרתו ייכלל סעיף המתייחס לצרכים רפואיים, לצד סעיפים המתייחסים לענייני רכוש, כספים ועניינים אישיים אחרים.

 

למה משמש ייפוי כוח רפואי?

ייפוי כוח רפואי מיועד למצב בו מיופה הכוח לא מסוגל לקבל בכוחות עצמו החלטות הנוגעות למצבו הרפואי.

במקרה כזה נהוג למנות איש אמון, שיהיה אחראי על קבלת ההחלטות הרגישות הללו עבור מיפה הכוח, לפי רצונו ולפי הנחיות מפורטות שהותיר לפני שאיבד את כשירותו.

מיופה הכוח הוא זה אשר מייצג את מייפה הכוח מול המערכת הרפואית, מפעיל שיקול דעת ואחראי לוודא שרצונו של מיפה הכוח מיושם, כפי שהוא בא לידי ביטוי במסמך.

 

האם ייפוי כוח רפואי בלבד עדיף על ייפוי כוח מתמשך כללי?

ייפוי כוח מתמשך נוגע להיבטים שונים ומגוונים בחיים של אדם שאיבד את כשירותו.

אדם שאיבד את כשירותו הרפואית ואינו מסוגל לקבל החלטות שקולות לגבי אופן הטיפול בו, באופן טבעי כנראה אינו מסוגל לקבל גם החלטות  שקולות לגבי היבטים אחרים בחייו.

לכן במקרים כאלה נהוג לבצע ייפוי כוח מתמשך, שאינו מוגבל לתחום הרפואי בלבד.

 

מי יכול להיות מיופה כוח?

אדם הממונה להיות מיופה כוח בעת ניסוח ייפוי כוח מתמשך חייב להיות כשיר מבחינה משפטית, מודע לאחריות שהוטלה עליו ומסוגל לבצע את הנדרש ממנו, כלומר בגיר, בריא בנפשו ובגופו ובעל תכונות אופי מתאימות לביצוע המשימה, כמו בגרות, אחריות, תבונה ואכפתיות.

 

לסיכום

ייפוי כוח מתמשך, כמו גם ייפוי כוח רפואי, הוא מסמך חשוב מאין כמוהו, המאפשר לאדם העומד לאבד את כשירותו, למנות בעצמו את האדם שיהיה אחראי לטפל בו ולדאוג לענייניו כאשר הוא כבר לא יוכל לעשות כן.

לניסוח אמין ואפקטיבי של ייפוי כוח רפואי, או מתמשך, חשוב לפנות לעו"ד מתמחה בנושא.

 

דף חתום