אילו עבירות רכוש מטופלות במסגרת חוק העונשין?

עבירת רכוש, כשמה כן היא, באה לפגוע או ליטול את רכושו של הזולת בצורה בלתי חוקית. עבירות רכוש יכולות להוות פגיעה אנושה בקורבן, הן במובן הכלכלי והן במובן הנפשי, כתוצאה מטראומות שעלולות להיגרם מהפשע. עבירת רכוש היא פגיעה קשה וחמורה בזכותו של אדם לקניין וכן בכבודו של אדם, ועשויה גם להוות סכנה פיזית לקורבן עצמו תוך הפעלת אמצעי אלימות כנגדו, תלוי בנסיבות העבירה. 

 

המשפט הישראלי מחמיר ביחס לעבירות רכוש

מערכת המשפט עשויה להשית עונשים כבדים מאוד על כל נאשם בעבירות רכוש, לרבות גניבה ושוד. זהו אינטרס ברור מאליו של מדינה מתוקנת להביא לחקיקה מניעתית כנגד עבירות רכוש על מנת למנוע הידרדרות אפשרית למצב של אנרכיה, בו כל אדם ינסה לגנוב או ליטול נכסים או דברי ערך לא לו מזולתו. הדיבר השני בעשרת הדיברות, שהיוו את בסיסו של כל עולם המשפט משחר ההיסטוריה, והדבר מעיד על חומרתה של עבירת רכוש באשר היא.

 

סוגי עבירות רכוש במדינת ישראל

תחום עבירות הרכוש הינו תחום המורכב ממספר עבירות השייכות לו. לכל עבירה שמורות נסיבותיה ומהן ניתן לגזור את הענישה המעוגנת בחוק עבורה. בבסיסן של כל סוגי עבירות הרכוש נעוצה עבירת הגניבה, ובהתאם לתנאי המקרה תוחמר העבירה וכך גם הענישה עצמה.

 

עבירת גניבה

עבירת גניבה היא עצם נטילת הרכוש, נכס מוחשי או לא מוחשי, מידי בעליו החוקיים מבלי שיבחין או ייתן את הסכמתו לכך. עבירת זו נחשבת כמעשה שנעשה בחוסר תום לב, בזדון או במרמה, מתוך  כוונה להפקיע את הרכוש לאלתר מידיו של בעליו החוקיים.

 

 עבירת “מעין גניבה”

בתוך הגדרת העל של עבירות גניבה, הכוונה למונח כללי אשר מאגד תחתיו עבירות מסוגים שונים הנוגעות לנטילת דבר ערך,  משאב או כל נכס שהוא ללא קבלת הסכמה מצד בעליו בנסיבות אשר יוגדרו כשונות ממקרה הגניבה ה"קלאסי". כדוגמה לכך ניתן למנות למשל גניבת מים או חיבור לא חוקי לחשמל, הסתרת צוואה או ניתוק נכס מקרקעין למטרות גניבה.

 

עבירות שוד- האלימות מחמירה את הענישה

בסיסה של עבירת שוד הינה עבירת גניבה, במסגרתה נעשה שימוש באמצעים אלימים או באיום באלימות לטובת ביצוע הגניבה. היא נחשבת לחמורה ביותר בשל הכוונה לפגיעה פיזית בקורבן או לסיכול התנגדותו לביצוע הגניבה, והענישה עבור עבירה זו עלול להסתכם בעשרים שנות מאסר בפועל.

עבירות פריצה והתפרצות

עבירות אלו מתייחסות לביצוע הגניבה עצמה. אם פעולת הגניבה כוללת גם חדירה לשטח פרטי ללא היתר, תוך שימוש בכוח שכולל בדרך כלל פגיעה ברכוש, אזי תיחשב העבירה כעבירת פריצה. אם מדובר בחדירה לשטח פרטי ללא היתר אך ללא הפעלת כוח – יסווג המעשה בתור עבירת התפרצות. בחוק האמריקאי ההבדל הוא בין עבירת TRESPASSING, הסגת גבול, לבין BREAKING AND ENTERING, פריצה והתפרצות.

 

עבירות רכוש- לא להקל בהן ראש

ניתן לומר שעבירות רכוש הן בהחלט עניין מורכב שיש להתעמק בו על מנת להבינו. המשפט הישראלי אינו מקל ראש בנושא זה, וטוב שכך, שכן הוא עוסק בעבירות חמורות ביותר. אם נפלתם קורבן לעבירות רכוש, חובה לדון בכך עם עורך דין לענייני פליליים לקבלת סיוע וייעוץ מקצועי.

גַנָב

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram