בדקו – האם מותר להוציא אתכם לחל"ת?

עם פרוץ מגפת הקורונה, מושגים שונים הפכו להיות חלק מהלקסיקון של כולנו וביניהם, המושג חופשה ללא תשלום, המוכרת יותר בראשי התיבות שלה – חל"ת. המושג חופשה ללא תשלום מעלה לא מעט שאלות אצל עובדים רבים, ובמאמר זה נבחן באלו מקרים בדיוק מותר יהיה להוציא אתכם לחל"ת

 

הסכמה משותפת על יציאה לחל"ת

המושג חופשה ללא תשלום אינו מושג חדש בשוק העבודה, אך הוא הפך למושג השגור בפיהם של אנשים רבים בעיקר עם פרוץ מגפת הקורונה. חופשה ללא תשלום (חל"ת) מאפשרת לעובד לצאת לחופשה ללא קבלת תשלום (לרבות בגין ימי חופשה או מחלה) במקרה שלא קיימים לו ימי חופשה שנתית או שהוא אינו מעוניין לנצלם וזאת, מבלי שיחסי העבודה יתנתקו.

ההחלטה על יציאה לחל"ת יכולה להיות ביוזמת העובד או המעסיק, כאשר בין כך ובין כך, ההחלטה צריכה להתקבל בצורה משותפת ומוסכמת על שני הצדדים, מלבד מקרים בהם היציאה לחל"ת מעוגנת מתוקף חוקים מסוימים או הסכם קיבוצי.

 

מהו זמן החל"ת?

בהסכם היציאה לחל"ת, יש לציין מהי תקופת החל"ת, לה קיימת השלכות חוקיות שונות. כך לדוגמה, יציאה לחל"ת שאיננה מוגבלת במן, יכולה להיחשב כמקרה של פיטורים בהתנגדות, באופן המחייב את המעסיק לנקוט בהליך פיטורים כדין, על כל המשתמע מכך – עריכת שימוע, מתן מכתב פיטורים (הודעה מוקדמת) ותשלום פיצויי פיטורים כקבוע בחוק.

 

יציאה לחל"ת – באילו מקרים לא נדרשת הסכמתו של המעסיק?

על אף האמור לעיל, ישנם מקרים בהם העובד יוכל לצאת לחל"ת גם ללא הסכמת המעסיק וזאת במסגרת חריגים חוקיים המתייחסים לענייני הריון ולידה. בין המקרים העיקריים נמצאים:

  1. ימי היעדרות של בן / בת הזוג לאחר לידה (עד שלושה ימי היעדרות מתוך חמישה).
  2. יציאה לחל"ת בזמן הריון / לאחר חופשת לידה (עד 12 חודשים מיום הלידה).
  3. עובדת מניקה אשר העסקתה נאסרה בשל הנקה.

 

חופשה כפויה ללא תשלום

ככל והמעסיק בחר להוציא את העובד לחופשה כפויה ללא תשלום, עומדת לעובד הזכות להגיש את התנגדותו בכתב למעסיק. יחד עם זאת, מכתב התנגדות זה אינו תמיד מתקבל ובמקרים כאלו, מומלץ להתייעץ עם עו"ד המתמחה בדיני עבודה, בכדי להבין מהן האפשרויות המשפטיות העומדות לרשותכם.

במקרים מסוימים, על המעסיק חל איסור להוציא את העובד לחל"ת, דוגמת: עובדת בהריון, עובד הנמצא בתהליך טיפולי פוריות, הורה בחופשת לידה ועוד. בתקופת הקורונה חלו שינויים מסוימים בקשר להשלכות המשפטיות של היציאה לחל"ת בכלל והיציאה של אוכלוסיות מוגנות אלו בפרט ויש לבדוק כל מקרה לגופו.

 

לסיכום

המושג חל"ת מעורר אצל עובדים רבים לא מעט שאלות ותהיות ובמיוחד כשמדובר ביציאה לחל"ת בעל כורחכם. יחד עם זאת, חשוב להבין כי יציאה לחל"ת אינה בבחינת ברירת מחדל וגם במקרים כאלו קיימות לעובדים זכויות רבות מתוך החוקים והתקנות המעגנות את זכויות העובדים, זכויות אותן ניתן לברר עם עו"ד מומחה לדיני עבודה.

יציאה לחלת