מימוש צוואות וירושות על פי חוק – איך זה עובד

אדם אשר מכין צוואה, למעשה נותן הוראה לגבי עתידם של נכסיו וממונו לאחר מותו.

הוראה זו כוללת את היורש או היורשים להם מעוניין המצווה להעביר את הירושה ואת אופן חלוקתה.

במידה ולא נעשתה צוואה, אזי לאחר מותו של המוריש, תחולק הירושה ליורשים על פי החוק, אולם, אם אין לו לאדם – יורשים כלל, הירושה תועבר למדינה.

 

מימוש הירושה

ככלל, בכל הנושא של צוואות וירושות, קיימים כללים מוגדרים המכונים "חוקי הירושה". חוקים אלה קובעים בדיוק איך צריך להכין ירושה, איך לכתוב אותה, אילו פרטים היא חייבת לכלול ועוד. לפיכך, לאחר שאדם נכתב בצוואה מסוימת כיורש פוטנציאלי, שאמור לקבל את הירושה, הוא נדרש להגיש לרשם לענייני ירושה – בקשה לצו, על מנת שיוכל לקבל את הירושה.

 

איך עובד התהליך

לאחר הגשת הבקשה לרשם לענייני ירושה, הוא אמרו לפרסם מודעה פומבית בעיתון – בדבר הבקשה למימוש הצו. הסיבה לכך היא כדי לתת הזדמנות לאפשר התנגדות למתן הצו, אם ישנה כזאת. במקביל, הרשם מעביר את הבקשה גם ליועץ המשפטי לממשלה, לצורך קבלת חוות דעת. לאחר פרק זמן מסוים, בו לא קיבל הרשם התנגדות כלשהי לקבלת הצו – ייתן הוא צו לקיום הצוואה. אולם, במידה והופיעו התנגדויות לקבלת הצו, הטיפול יועבר מהרשם לבית משפט אשר יפסוק את הדין בנוגע לצוואה. בנוסף, קיימים עוד מקרים בהם הטיפול יועבר לבית המשפט, כגון:  כאשר יש סבירות כי קיים פגם בצוואה או כאשר המוריש, שכתוב בצוואה, אינו תושב ישראל.

 

התנגדות לצוואה

כאמור, אם רשם לענייני ירושה קיבל התנגדות לקיומה מצד גורם שלישי מסוים, המתנגד נדרש להביע את התנגדותו תוך פרק זמן מסוים שהוקצב לוף בצירוף נימוקים אשר יכולים להצדיק את ההתנגדות ולהביא לפסילת הצוואה. יחד עם זאת, באם נמצאה עילה מוצדקת להתנגדות והוכח פגם מסוים בצוואה, רשאי בית המשפט לפסוק כי ניתן להתגבר על אותו הפגם ולקיים את הצוואה.

מבין העילות להתנגדות, נפוצה במיוחד זו הטוענת כי רצונו האמיתי של המוריש אינו בא לידי ביטוי בצוואה וכי הכתוב בה נעשה תחת לחץ ולפיכך יש לבטלה. טענה נוספת אשר עלולה להביא לביטולה של הצוואה היא שהמנוח לא היה כשיר בעת כתיבתה.

בנוסף, עשויים להתרחש מקרים שמעורב בהם עניין פלילי אשר יכול לבטל את הצוואה, כגון: אם הואשם היורש הפוטנציאלי בזיוף צוואה – היא תיפסל והוא לא יוכל לקבל את הירושה. כמו כן, אם הוא הואשם בהליך פלילי הקשור למותו של המוריש, אינו יוכל לקבל את הירושה (על אף ששמו כתוב בצוואה).

 

מקרים בהם אין יורשים

במצב בו לאדם אין יורשים, ירושתו עובר למדינה, כאמור. אולם, לפני כן – ניתנת תקופה מסוימת למציאת יורש פוטנציאלי חוקי ורק אם לא מצליח להימצא, אזי הירושה עוברת למדינה. יחד עם זאת, שר האוצר רשאי להעביר חלק מהירושה או את כולה לאדם או גוף מסוים, אשר המנוח היה תלוי בו כלכלית, טרם מותו.

 

ציוד משפטי

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram