מזונות ילדים במקרה שהאבא פשט רגל

מה עולה בגורלם של ילדים קטינים שאביהם הוכרז כפושט רגל?

האם ניתן בכל זאת לקבל את דמי המזונות?

האם פשיטת הרגל תקפיא את תשלומי המזונות עד להודעה חדשה?

החדשות הטובות, אמא – בית המשפט נמצא לצידך.

כך מתקבלים מזונות ילדים במקרה שהאבא פשט רגל:

 

הקפאת דמי מזונות

אדם שהוכרז כפושט רגל, נכנס באופן עקרוני לתקופה של הקפאת הליכי הגבייה כנגדו. לפושט הרגל אסור לשלם לכל גורם שהוא ועליו לבצע את התשלומים החודשיים לטובת קופת הכינוס בלבד ובהתאם לצו התשלומים שנקבע בבית המשפט.

לאור זאת, נשאלת שאלת המזונות: האם ילדיו הקטינים של אדם שהוכרז כפושט רגל נידונים גם הם לתקופה של מצוקה כלכלית? האם ניתן לבקש למרות הכל שהאב יעמוד בתשלומי המזונות בהתאם להסכם הגירושין או פסק הדין שנקבע?

 

החוק קובע: המזונות ישולמו בכל מצב

סוגיה זו לא נעלמה מעיני המחוקק ולכן נחשבים דמי המזונות לחבות מוחרגת. במילים אחרות, הליך פשיטת הרגל (או חדלות הפירעון, בהתאם להוראות החוק החדש) איננו מונע, דוחה או מקפיא את תשלומי המזונות והם יתקיימו כסדרם בכל מקרה.

המעמד של חוב המזונות מוכר בישראל בסדר דין קדימה, כלומר חוב שיש לו עדיפות וקדימות על פני חובות אחרים. מאחר ופסק הדין לתשלום המזונות ניתן מבית משפט שלום, אך הליך פשיטת הרגל מתקיים מול הערכאה הגבוהה יותר, בית המשפט המחוזי, על בית המשפט המחוזי לקצוב מחדש את תשלומי המזונות החודשיים וזאת לאורך כל תקופת הימצאותו של החייב בהליך פשיטת הרגל. בדרך כלל נוטה בית המשפט להפחית את גובה תשלום המזונות החודשי לתקופה זו.

 

בקשה לקציבת מזונות ילדים

למרות שנדמה כי הנושא מוסדר באופן אוטומטי בבית המשפט מול החייב, תידרש אם הילדים הקטינים להגיש בקשה לקציבת מזונות ולצרף את פסק הדין שניתן מבית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה. אם האם לא תוכל להגיש את הבקשה בכוחות עצמה או לשכור עורך דין שיבצע זאת מטעמה, יחול איסור על פושט הרגל לשלם את המזונות. למעשה, פעולה זו תשאיר את הילדים ללא מקור מחייה. לכן מומלץ לפנות לסיוע משפטי מבעוד מועד ובמידת הצורך להיעזר גם בגופים וולונטריים ללא תמורה כספית.

 

אכיפת תשלום המזונות

כיום רוב הנשים הגרושות או הפרודות יוצאות מתוך הנחה שאם אב ילדיהן הוכרז כפושט רגל, הן מנועות מלקבל את דמי המזונות. לשמחתן, זהו לא באמת המצב. מערכת המשפט הישראלית רואה בחומרה רבה את אי הדאגה לרווחתם ובריאותם של ילדים קטינים ולכן תאכוף באופן נוקשה ובלתי מתפשר את חוב המזונות, למעט במקרים קיצוניים, חריגים ונדירים במיוחד שבהם לא יתאפשר הדבר. חשוב לציין גם, שכל אב פושט רגל שנמנע מלשלם מזונות כחוק, מסתכן בביטול ההליך ובחוסר היכולת להסדיר את מצבו הכלכלי.

לחצו למידע נוסף על גביית מזונות ילדים וכיצד לפעול כאשר האב נמנע מלשלם.

חוקים ומשפט