למידת החלטה 1553- החוקים והיסודות של ההחלטה

החלטה 1553 התקבלה בתאריך : 7/5/18 החלטה זו מהווה את קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית.

מועצת מקרקעי ישראל  החליטה בישיבתה מיום כ"ב באייר תשע"ח, לעגן את זכויות השוכרים בישובים חקלאיים בחלקת המגורים. שוכר אשר יבחר להצטרף להסדר המפורט בהחלטה זו, יהיה זכאי לכך שבחלקת המגורים שהוא חוכר לא יחולו ההוראות הקיימות כיום בהסכמים מול רשות מקרקעי ישראל בדבר השבת קרקע לרשות במידה ומתקיים שינוי ביעודה של הקרקע. לכן למידת החלטה 1553- חשובה מאוד.

חשוב לדעת כי סכומי המס הנדרשים בעת מכירת נחלה הם גבוהים

על כן הורים שלהם יש יותר מילד אחד להגיע למצב קריטי של דילמה קשה ועמוקה בעניין הנחלה ומה היא הדרך הטובה ביותר לחלק בין הילדים, במקרים רבים משפחות רבות מגיעות להליך גישור בעניין זה עוד בחיי ההורים. שהרי המשפחה מעוניינת להשאיר את הנחלה במשפחה ולא חלילה, למכור אותה, כיוון שיש מיסוי כבד המהווה נטל ענק, ההורים הרי רוצים שהנחלה שלהם תתחלק בין בניהם ובנותיהם.פעמים רבות מתקיימים הסכמים שלא עולים על הכתב בעניין הנחלה, בצורה זו שמסוכם בעל פה שאחד מהצאצאים או שני צאצאים יחלקו במגורים בנחלה. אך מבלי הסדרה זו, המצב יכול להסתבך בעתיד, ועלולות לצוץ בעיות ותקלות בהמשך הדרך אשר יכולות להביא למריבות משמעותיות בעניין הזכויות של כל אחד בנחלה.

פיצול מגרש מגורים מהנחלה של ההורים. הנחלה מהווה יחידה אחת שאינה ניתנת לפיצול, זאת על פי החלטתה של מועצת מקרקעי ישראל. הפרדת המגרש מהנחלה יכולה לצאת אל הפועל לפני הבניה או לאחריי הבניה . מעוניינים בפיצול מגרש מנחלה? יש אפשרות להפריד מגרש מהנחלה לפני בנית בית בנחלה ובנוסף לזאת ניתן לקבוע בהסכם על פי חוק בין ההורים לילדיהם בו יפורטו התנאים לביצוע ההפרדה ומימושה לאחר בנית בית המגורים על ידי אחד מבניהם או בנותיהם באותה הנחלה.את המגרש שיופרד ניתן לכתוב על שמו של אחד הצאצאים (הילדים) או לחלופין למכור מחוץ למשפחה (צד שלשי).

החלטה 1355 של מועצת מקרקעי ישראל

החלטה מספר  1355  זו  נותנת את האפשרות לפצל מגרש מנחלה בתשלום משמעותי של שליש מהכנס. התשלום עומד על 33% משווי המגרש, 12.82% באזור עדיפות א'.18.67% באזור עדיפות ב'. יש לציין כי בעידננו כיום רשות מקרקעי ישראל עדיין לא ערוכה ולכן גם לא מיישמת את החלטה מספר 1355 במושבים ברחבי ארצנו.

התייעצו איתנו!

חשוב להתייעץ עם שמאי מקרקעין המתמחה בתחום זה על מנת לא להפסיד כסף ולהבין מהו הצעד הנכון ביותר לעשות.  שמאי מקרקעין – שירותי שמאות וניהול מקרקעין עם ניסיון של כ-20 שנה בתחום.

המשרד כולל צוות המתמחה בשמאות מקרקעין וניהול נכסים, התקשרו עוד היום!