חוק המקרקעין – מה הכללים החל משלב הכניסה לשותפות, דרך שלב הניהול במשותף וכלה ביציאה ממנה

חוק המקרקעין הוא חוק המסדיר את הנושאים שקשורים להחזקה, עסקאות, שיתוף, בעלות ועוד. חוק זה קובע את החובות ואת הזכויות של בעלי נכס המחזיקים במקרקעין. חשיבות של חוק זה היא נחשבת גדולה וכל מה שקשור לניהול של המקרקעין. חוק זה צריך להתבצע בהתאם לחוקים בישראל ולעמוד בתקנים ובהוראות שלו.

 

מה הוא חוק המקרקעין

חוק מקרקעין תשכ״ט-1969 הוא חוק שהמטרה שלו היא סדר בענייני המשפט האזרחי הקשורים למקרקעין. בנוסף, החוק מסדיר את זכויות והחובות אשר קשורות להעברה של בעלות אחזקה, השימוש בקרקע, עסקאות של שכירות ורכישה, שיתוף, רישום ועוד.

חוק המקרקעין אושר בשנת 1969, החוק בא להחליף את חוקי הקרקעות העות'מאניים משנת 1858, פקודות בתי משפט לקרקעות, את ההעברה של קרקעות משנת 1933, חוקי משכנתאות, פקודות של פנקסי הקרקעות מ-1944, וחוק לתיקון דיני הקרקעות מ-1960 וחוק בתים משותפים מ-1961.

 

זכויות ובעלות במקרקעין

בין הזכויות המוגדרות בחוק, בעלות היא הזכות בהחזקה מקרקעין שמאפשרת לבעל המקרקעין לעשות את עסקאות מגוונות שמתאימות לרצון שלו. סעיפים הראשונים של החוק הוא להסדיר את עניין הבעלות והמשמעות שלה היא זכות של בעלי קרקע לעשות כל עסקה שירצה, כל זאת בכפוף למגלה מסוימת.

בעלות היא לפי קובה ועומק של קרקע, כל מה שנטוי ונטוע עליה הוא חלק ממנה ובלתי ניתן להפרדה. הבעלות המוכרת ביותר היא פרטית, אך יש גם בעלות משותפות ולהן יש הגבלות, גם בצורה ציבורית לפי המדינה או גופים של המדינה, והם כפופים לכללי משפט ציבורי.

 

שותפות ושיתוף

בעלות מקרקעין משותפת היא בעלת יתרונות רבים כמו למשל, סיכונים קטנים יותר, צמצום של עלויות וגם בהנגשה עבור הציבור. עם זאת, יעילות של הפעלה של הנכס ופגיעה בחירויות של הפרט הם חיסרון. שיתוף מתבסס על ירושה והוא לא מטרה משותפת ליצירה של רווח, שותפות נוצרת על ידי הסכם, במטרות עסקיות ליצור רווח וגם ליצור אמון גבוהה יותר.

חוק מקרקעין קובע החל משלב של הכניסה לשותפות, ניהול ועד שלב היציאה ממנה כאשר מחליטים לפרק את השותפות. חוק מכיר בקשיים של שיתוף וגם של שותפות, והוא מודע לכך שיש מצבים שהוא עלול להוביל לריבים בין שותפים ומגביל את חירויות הפרט. שיקול דעת רחב ומונה מספר דרכים לבצע פירוק כמו למשל – הפיכה לבית משותף של התמסחרות פנימית, מכירה או חלוקה.

 

לסיכום

חוק המקרקעין הוא חוק שמטרתו העיקרית היא לעשות סדר בכל מה שקשור לנושאי מקרקעין. החוק בא להסדיר חוקות וזכויות שקשורות לבעלות של אחזקה, שימושים בקרקע ועוד. כאשר יש נכס בבעלות משותפת או בשיתוף, החוק מבין ומודע לבעייתיות בנושא והוא מונה כמה דרכים לפירוק של שותפות או שיתוף. לרוב עסקאות מקרקעין הן עסקאות מורכבות ומומלץ להיוועץ בעורך דין לאורך כל הדרך.

נדל'ן