האם קיימים מנגנוני פיקוח על ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא הסדר משפטי שנועד לאפשר לאדם לבחור מיופה כוח, שידאג לו ויטפל בענייניו, במקרה שיתקשה לעשות זאת בעצמו. אם כן, ברור שאותו אדם שנבחר להיות מיופה הכוח צריך להיות אדם שנותנים בו אמון וסומכים עליו. אך האם קיימים גם מנגנונים שמפקחים על ייפוי הכוח המתמשך?

אדם שנותן לאדם אחר ייפוי כוח מתמשך עושה זאת כאשר הוא כשיר משפטית ובעל יכולת לנהל בעצמו את ענייניו. זאת בניגוד למינוי אפוטרופוס על ידי בית משפט במקרה שבו האדם כבר אינו כשיר משפטית. כלומר, בעוד שמיופה כוח נבחר מתוך רצונו החופשי של אדם מסוים, מינוי אפוטרופוס אינו נבחר באופן זה. מדובר בהבדל מהותי שמשפיע גם על האופן בו מפקחים על כל אחד מההסדרים.

 

מה זה ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך נוסף כתיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. מדובר במסמך משפטי לכל דבר ומטרתו להפקיד את ניהול כל העניינים של אדם מסוים באדם אחר, עליו הוא סומך. באופן זה, אדם יכול לבחור במי לשים את מבטחיו כשהוא עוד כשיר משפטית ומסוגל לקבל החלטות. זו גם הסיבה שאין מנגנון פיקוח שוטף על ייפוי כוח מתמשך.

 

ההבדל בין אפוטרופסות לייפוי כוח מתמשך

בניגוד לייפוי כוח מתמשך, במקרה שאדם אינו כשיר משפטית, בית המשפט יכול למנות לו אפוטרופוס. בית המשפט קובע מי יהיה האפוטרופוס והבחירה אינה מתבצעת באופן ישיר על ידי האדם שנזקק לאפוטרופסות. מתוקף כך, על האפוטרופוס חלים מנגנוני פיקוח רבים, שמטרתם לוודא שתפקידו מתבצע כראוי. כמו כן, בית המשפט בעל סמכות לסיים את תפקידו של האפוטרופוס.

 

כללים על מיופה הכוח

אמנם אין מנגנון פיקוח שוטף על מיופה הכוח בהסדר ייפוי כוח מתמשך, אך עליו לעמוד בכמה כללים המגדירים את תפקידו. ראשית, על ההסכם להיערך אצל עורך דין שעבר הכשרה אצל האפוטרופוס הכללי ושאינו בעל עניין אישי בהסדר. לייעוץ ולפרטים נוספים – ייפוי כוח מתמשך עם עו"ד הלנה שמחי. שנית, יש להפקיד את המסמך אצל האפוטרופוס הכללי.

בנוסף, מיופה כוח אינו רשאי לקבל החלטות מסוימות ללא אישור של בית המשפט, למשל עסקאות מקרקעין. לסיום, על מיופה הכוח לשמור את כל המסמכים שקשורים בקבלת החלטות מהותיות לצורך תיעוד.

 

במה כדאי לבחור?

בהסדר ייפוי כוח מתמשך הבחירה נמצאת בידי הממנה של מיופה הכוח. הוא יכול לבחור מי יהיה מיופה הכוח שלו והוא יכול להגדיר את תפקידו ואת סמכויותיו. כמו כן, הוא יכול לקבוע באיזה מצב ההסדר ייכנס לתוקף. כמובן שהאדם שממנים למיופה הכוח צריך להסכים לכך ולקחת על עצמו את התפקיד.

כאמור, ניתן לחתום על ייפוי כוח מתמשך אצל עורך דין ללא מעורבות של בית המשפט. ניתן למנות מספר אנשים כמיופי כוח, כאשר כל אחד מהם יטפל בתחום שונה.

ייפוי כוח