איך מגישים בקשה לחדלות פירעון?

החל מ-2018 הליך חדלות פירעון הפך להליך הרשמי לטיפול בחובות, במקום הליך פשיטת רגל אשר היה נהוג עד אז.

ההליך ברובו דומה להליך הקודם אך בעל דגש רב יותר על השיקום הכלכלי של החייב ועל האפשרות לחזור למעגל הכלכלי.

איך מגישים בקשה לחדלות פירעון? על כך בכתבה הבאה.

 

הליך חדלות פירעון – איך זה עובד?

באופן כללי, מדובר בהליך אשר נועד לפטור את החייב מחובותיו ולאפשר לו התחלת חיים כלכליים חדשים. על מנת לעשות זאת, לאורך ההליך נבדק מצבו הכלכלי של החייב ומצב חובותיו ומוגדרים מחדש סכומי ההחזרה וסדר החזר הכספים לנושים. במידה ואכן הוחלט לאשר לחייב הליך חדלות פירעון, יוקפאו ההליכים הקיימים כנגד החייב ונושא החזרת הכספים יעבור לאחריות בית המשפט. על כן, כאשר ניגשים להליך חדלות פירעון, כדאי לבצע את התהליך בסיוע של עורך דין חדלות פירעון אשר יוכל לייעץ ולייצג את החייב בדיונים המשפטיים המתאימים ולסייע בהבנת המשמעות החוקית של צעדים והחלטות שונות.

 

מי יכול להגיש בקשה לחדלות פירעון?

באופן כללי, התנאי הבסיסי להגשת בקשה לחדלות פירעון הוא קיומם של חובות בסך של מעל 50 אלף שקלים. עם זאת, ישנם מקרים חריגים בהם ניתן להגיש את הבקשה גם כאשר ישנם חובות נמוכים יותר. בנוסף, על החייב להיות תושב ישראל במהלך הגשת הבקשה או בחודשים שקדמו להגשה וכן עליו להיות פעיל כלכלית או בעל נכסים בישראל במהלך הגשת הבקשה. בנוסף, בקשות לחדלות פירעון מטופלות על ידי שני גופים שונים – במקרים בהם החוב נמוך מ-150 אלף ש״ח התהליך יטופל במערכת ההוצאה לפועל ואם מדובר בחוב גבוה יותר מ-150 אלף ש״ח יש להגיש את הבקשה לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

 

איך מגישים בקשה לחדלות פירעון – שלב אחר שלב

השלב הראשון בהגשת הבקשה הוא תשלום אגרה של 1,600 ש״ח עבור הטיפול בבקשה. לאחר תשלום האגרה, יש למלא טופס מתאים באתר של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, המוכנה טופס בקשת יחיד. במהלך מילוי הטופס, יידרש המבקש לספק פרטים אישיים ופרטים כלכליים שונים וכן לצרף מסמכים מתאימים. החלק הראשון כולל פרטים אישיים ואליו יש לצרף מסמכים אישיים כמו תעודות זהות ודרכונים, הסכמי ממון או גירושים אם קיימים, תעודות ודרכונים של בני זוג וילדים, תעודות השכלה וכן ייפוי כוח עבור עורך הדין המייצג אם יש.

בחלק הכלכלי של הטופס, יש לצרף מידע לגבי ההכנסות וההוצאות של החייב. ההכנסות יחולקו להכנסות מעיסוק והכנסות שלא מעיסוק. גם כאן, יש לצרף את המסמכים עבור החייב ועבור בני משפחתו המתגוררים עימו. המסמכים המצורפים יהיו תלושי משכורת משלושת החודשים האחרונים וכן טופס 106 וטפסים אחרים המעידים על הכנסה כמו פנסיה או שכר דירה. בחלק ההוצאות יש לצרף טפסים לגבי משכנתא או שכר דירה, הוצאות על ילדים כמו גנים או צהרון, פסקי דין לגבי מזונות וכן הוצאות הקשורות בחובות.

 

 

איש משפט