עשיתם תאונת עבודה וזכיתם_ מי הולך לשלם על זה

עשיתם תאונת עבודה וזכיתם_ מי הולך לשלם על זה